Välkommen Till Klampenborgs Naturreservat!

Här hittar du information om Kampenborgs Naturreservat i Sundsvalls kommun. Klampenborgs Naturreservat drivs av Klampenborgföreningen som är en ideell förening utan vinstsyfte förutom att ge våra besökare en fantastisk upplevelse på denna ö strax söder om Sundsvall.

Nästa aktivitet:

Berggrund

Klampenborg har en ovanlig berggrund. Den består av en speciell form av Härnögranit med långa raka fältspatkristaller. På ön finns också gångar som härstammar från vulkanen på Alnön samt flyttblock kvarlämnade av senaste inlandsisen. De skepp som kom för att hämta trävaror under sågverkstiden lämnade sin barlast av sten, snäckor och fossil på ön. Därför […]

Läs mer...

Skogen

Mer än 75 % av reservatets yta är skogsmark. Skogen har i stort sett stått orörd under de senaste decennierna. Under sågverksepoken planterades många ädellövträd som sedan har spridit sig. Den före detta parken vid sommarvillan består idag av en tät ädellövskog med stort inslag av framförallt alm  och lönn. Intill sommarvillan har en röjning […]

Läs mer...

Fågellivet

Den omväxlande vegetationen med mycket buskar och träd i olika stadier av liv, död och förmultning ger en vädigt bra förutsättning för ett rikt djurliv. Insektslivet gynnas och här kan en specialist hitta ovanligare vedlevande arter. Det ger också en viktig grund för fågellivet. På ön häckar många fågelarter, i täta buskar eller på marken […]

Läs mer...

ORD FRÅN VÅRA MEDLEMMAR OCH GÄSTER

  • “Som ordförande i Klampenborgföreningen, som förvaltar Klampenborgs Naturreservat, så hoppas jag att just Du skall ha möjlighet att se och uppleva denna annorlunda plats med historier om livet och hur vi fick den unika faunan på denna ö. Klampenborg är ett fantastiskt utflyktmål året om, alla årstider har sin fascination, välkomna till ett ytterst levande och livligt naturreservat.”

    Anders Fisk
    Orförande
  • “Klampenborgs Naturreservat ser jag som mitt andra hem ibland, mitt absoluta favoritutflyktmål när jag skall fotografera. Här finns allt, året om. Vare sig jag vill fotografera färgstarka blommor, mystiska skogar, udda fåglar eller abstrakta vattenbilder så finns allt på Klampenborg. Om du inte besökt denna pärla, gör det snarast och glöm inte kameran.”

    Mikael Vallman
    Fotograf

KONTAKT FORMULÄR

ADRESS
Klampenborgsvägen 5
862 92, Kvissleby
KONTAKT
Epost: info@klampenborg.se
Telefon: 070-1901331


Bli stödmedlem i Klampenborgföreningen idag.
Stöd oss att hålla Klampenborg levande och attraktivt för barn och vuxna. För endast 100:- / år kan Du förändra och stödja föreningsarbetet.
PlusGiro: 493 47 43-8
Swish: 123 0516005
Märk inbetalningen med ditt namn och adress. Tack för ditt Stöd!