Fågellivet

Den omväxlande vegetationen med mycket buskar och träd i olika stadier av liv, död och förmultning ger en vädigt bra förutsättning för ett rikt djurliv. Insektslivet gynnas och här kan en specialist hitta ovanligare vedlevande arter. Det ger också en viktig grund för fågellivet. På ön häckar många fågelarter, i täta buskar eller på marken under buskarna, i håligheter i torra träd och högt upp i grenklykor. Andra fåglar besöker ön mera tillfälligt. I den lummiga lövskogen trivs många fågelarter däribland rosenfink, näktergal, härmsångare, svarthätta, grönsångare, stenknäck, göktyta, mindre hackspett och skogsduva. Nötväcka, rödvingetrast , lövsångare, och blåmes ser man ofta här.