Sågverket

År 1864 köptes Dårholmen av Jens Bing och Anders Petter Hedberg. Ett sågverk anlades och ett helt samhälle byggdes upp runt sågen som drevs till 1932. Som mest bodde här cirka 400 personer. Idag är samtliga byggnader rivna. Kajer, grunder och gamla jordkällare vittnar om vad som varit. Parken vid Hedbergs sommarvilla har utvecklats till en lummig ädellövskog. Ett gediget arbete har lagts ner på att dokumentera öns industrihistoria. I dag finns ett stort antal foton med byggnader och människor dokumenterade.