Insekter

Här finns skalbaggsarter som i övrigt främst påträffas i södra Sverige. Ett sådant exempel är lundbroklöparen, en jordlöpare som har en av de nordligaste förekomsterna i Sverige just på Klampenborg. Den är rödlistad i Sverige, det vill säga speciellt skyddsvärd. En annan sådan ”sydlig art” är vågbandad brunbagge, en vedlevande skalbagge som på Klampenborg har en svensk nordlig utpost.

På Klampenborg har hittills mer än var fjärde skalbaggsart visat sig vara ”ny” för Medelpad. Något som tyder på att vi kan förvänta oss många arter av skalbaggar och andra insekter på Klampenborg, inte minst växtätande insekter. En första artlista för skalbaggar har gjorts i ordning. Bland fjärilar har setts de vanligare gräsfjärilar, blåvingar och guldvingar av olika arter, aurorafjäril, storfläckig pärlemorfjäril, nässelfjäril men även den långflyttande tistelfjärilen med flera.